ILD مخفف Iran Legal Databank به معنای “بانک دیجیتال اطلاعات حقوقی ایران" شامل نرم افزارهای طراحی شده حقوقی بر روی یک تبلت است تا پاسخگوی تمامی نیازهای جامعه والای حقوقدانان ایرانی اعم از استادان دانشگاهها، وکلا، قضات، سردفتران اسناد رسمی و دانشجویان باشد. شما می توانید با اشاره روی هر یک از نمایه های روبرو از قابلیتهای این نرم افزار مطلع شوید.
تقویم حقوقیترمینولوژیدادخواستها و شکواییه ها

تقویم در مقاطع هفتگی و ماهانه تنها عناوین را نمایش می دهد.
امکان ثبت رویداد در تقویم به دو صورت عادی و حقوقی با امکان یادآور فراهم می باشد
 

امککان جستجوی لغات به صورت Auto Complete در این بخش فراهم می باشد.

امکان ثبت دادخواست ها و شکواییه های حقوقی با امکان گروه بندی در این بخش فراهم می باشد.